Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van aipcircle.com

Handelsnaam: aipcircle

BTW nummer: NL004537538B07

KVK nummer: 88072398

1. Algemeen
De inhoud op www.aipcircle.com  is bedoeld om een gezonde leefstijl te bevorderen. Door de inhoud van deze website te lezen en te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden.  van tijd tot tijd te wijzigen, in welk geval we de herziene voorwaarden op deze website zullen plaatsen. 

2. Reacties op websitecontent
Uiteraard kunt u uw mening te geven over AIPCircle.

Bij het plaatsen van een mening dient dit op een respectvolle manier te gebeuren; dus vrij van enige aanstootgevende taalgebruik of verwijzing naar politieke of godsdienstige uitingen. Gebruik deze site ook niet voor reclamedoeleinden.

3. Inhoud en afbeeldingen delen
Bij het delen van teksten, blogartikelen, recepten en afbeeldingen dient AIPCircle en www.aipcircle.com correct en op de juiste manier te worden weergegeven. `bij twijfel dient contact te worden opgenomen met info@aipcircle.com

4. Voorwaarden dieetconsulten
Verhindering                                                                                                                                                                
Indien u bent verhinderd voor een online-consult dient u AIPCircle hiervan zo spoedig, doch in ieder geval 24uur van tevoren op de hoogte te stellen. Bericht van verhindering dient te gebeuren via de e-mail. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht.


Tarieven    

De tarieven van de verschillende producten zijn te vinden op onze   ‘productenpagina’ .

Beëindiging           

AIPCircle kan de overeenkomst beëindigen als de advisering naar verwachting niet tot de gewenste resultaten leidt.

Aansprakelijkheid

AIPCircle zal haar diensten naar beste weten en ervaring uitvoeren. Deelname aan een online consult valt uiteraard binnen de eigen verantwoordelijkheid van de klant en het al dan niet behalen van resultaten zijn afhankelijk van ieders eigen inzet. AIPCircle is niet aansprakelijk voor enige geclaimde schade.

5. Persoonsgegevens
AIPCircle neemt in een klantenbestand de naam en adresgegevens op van de klant. Met deze gegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door AIPcircle te leveren diensten en om de klant te informeren over andere diensten van AIPCircle. De klant stemt in met het gebruik van deze gegevens voor het informeren over aanvullende diensten.

6. Intellectuele Eigendom
AIPCircle heeft intellectuele eigendomsrecht op alle werken die AIPCircle heeft ontwikkeld of gecreëerd in relatie tot haar diensten, inclusief video’s blogs, social media content, nieuwsbrieven en overige data die de klant van AIPCircle ontvangt. Het is de klant niet toegestaan om AIPcircle-data te gebruiken of te wijzigen in welke vorm dan ook, tenzij AIPCircle hierover vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7. Geen Medisch Advies
De inhoud en content van de website is uitsluitend bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet medisch bedoeld; derhalve niet bedoeld voor medische diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of lichamelijke klacht dan ook. Niets is bedoeld als medisch advies of als informatie voor eigen behandelingen of therapieën. De klant dient beslissingen over diens gezondheid altijd met de eigen (behandeld) arts te bespreken.

8. Communicatie
Bij het verlenen van diensten stemt klant ermee in dat gebruik wordt gemaakt communicatievormen zoals bijvoorbeeld videobellen, e-mail en whatsapp. AIPcircle is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade als het gevolg van het gebruik van deze communicatievormen.