Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring AIPCircle

AIPCircle gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met ingang van 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat vermeld welke persoonsgegevens verzameld / gebruikt worden.

Lees het privacybeleid zorgvuldig door.

Persoonsgegevens

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten van AIPCircle dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die worden vrijwillig aan ons verstrek bij de aanschaf van een product op de website of via de e-mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • E-mailadres
 • ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

AIPCircle heeft jouw persoonsgegevens nodig om goed advies te kunnen verstrekken; voor het uitvoeren van werkzaamheden, om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze vragen wij alleen op als daarvoor noodzaak bestaat! Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. In bepaalde gevallen kan, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om vrijwillig enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het geven van voedingsadvies
 • Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van je vragen
 • Het uitoefenen van accountantscontrole
 • Het verrichten van klanttevredenheidsonderzoek
 • Het verlenen van toegang tot en gebruik maken van de functionaliteiten op de website

Delen met anderen

Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat strikt nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.

De persoonsgegevens zullen door AIPCircle alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling
 • degenen die optreden als gemachtigde van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
 • ICT hosting organisatie(s) om bijvoorbeeld jouw gegevens veilig te bewaren

Met bovenstaande partijen heeft Aipcircle een overeenkomst om te zorgen voor een standaardniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Stuur voor wijzigen of eventueel verwijderen van je gegevens een verzoek naar info@aipcircle.com  Er wordt dan een afspraak met je gemaakt, waarbij we je vragen om jezelf adequaat te identificeren. Legitimatie is altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Beveiliging persoonsgegevens

AIPCircle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen. Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Toch kan er onverhoopt iets misgaan bij de verwerking van je persoonsgegevens. Als dat gebeurt, stellen we je daarvan op de hoogte. Ben je het niet eens met de manier waarom we je persoonsgegevens verwerken? Je kunt dan via info@aipcircle.com  aangeven.

Cookies

Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder tref je een korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot leggen wij kort uit wat je kunt doen als je liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen.

Hoe werken cookies?

Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van websites die je vaker bezoekt.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) jouw surfgedrag en worden veelal gebruikt om jouw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen voor je mee. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Beleid met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen jouw surfgedrag vast te leggen en te analyseren.
Wel wordt op onze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden — waaronder een aantal social media plug-ins (bv. Facebook, Google+, Pinterest e.a.). Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Jouw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd.
Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van - en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Liever geen cookies toestaan?

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient je de instellingen in jouw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij je naar het ‘Help’-menu van jouw browser voor het instellen van jouw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt je op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Als je het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door jouw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Wijzigingen in deze privacy-, en cookieverklaring

Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen in deze privacy-, en cookieverklaringen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom wenselijk om regelmatig deze verklaring te bestuderen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Vragenlijst

AIPCircle verzamelt gegevens omtrent de ervaring van jouw behandeling (klanttevredenheidsonderzoek. Je kunt, als je onlangs een Consult hebt gehad, een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een vragenlijst.

Minderjarigen

Personen tot de leeftijd van 18  jaar, mogen zelf geen toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Een vertegenwoordiger draagt dan de verantwoordelijkheid om toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens van de jongere. Personen die jonger dan 18 jaar zijn, mogen uitsluitend onder toezicht van hun wettelijk vertegenwoordiger gebruik maken van onze website en de daarop aangeboden diensten.

Meer informatie

Wil je meer informatie?

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door AIPCircle kun je contact opnemen via info@aipcircle.com

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.